İç Yatay Geçiş

İç yatay geçiş başvurusu eşdeğer programlar için yapılabilir. İç yatay geçiş için en erken birinci dönem, en geç ikinci dönem sonunda başvuru yapılabilir. Yüksek lisans programları için 4 üzerinden en az 2,80 not ortalamasına, doktora programları için 4 üzerinden en az 3,20 not ortalamasına sahip olmak ve yüksek lisans programları için ilgili programın ders ve kredi saatinin en az %25’ini, doktora programları için ilgili programın ders ve kredi saatinin en az %50’sinin başarıyla tamamlanmış olması gerekir.Başvuru için İç yatay geçiş başvuru formunun doldurulup Lisansüstü Öğrenci İşleri ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.
İlgili yönergeye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.bilgi.edu.tr/site_media/uploads/files/2011/06/16/bilgi_lisansustu_yatay_gecis_nihai.pdf