Formlar

Aşağıdaki formlardan herhangi birini doldurduktan sonra çıktısını alıp imzalayarak işleme alınması için Öğrenci İşleri Ofisi'ne bırakmanızı rica ederiz.

Yaz okulu başvuru formu

Bölüm dışı ders ekleme dilekçesi

İç yatay geçiş başvuru formu

Jüri İmzalı Tez Onay Formu ( Yüksek Lisans)

Jüri İmzalı Tez Onay Formu (Doktora)

Jüri Bildirimi Formu

Kayıt sildirme formu

Kayıt açtırma formu

Kredi transfer formu

Kayıt dondurma formu

Proje Danışmanı Onay Formu

Proje Konusu Onay formu

Proje Konusu ve/veya Danışman Değişikliği Onay Formu

Proje Teslimi Formu

Proje Danışmanı İmzalı Onay Sayfası Şablonu

Tez Konusu ve Danışmanı Onay Formu

Tez Konusu ve/veya Danışman Değişikliği Onay Formu

Tez Savunması Karar Formu

Tez Teslimi Formu

Tez Veri Girişi ve Yayınlama İzin Formu

Tez Çalışması Etik Kurul İzin Muafiyet Formu


Doktora programları için formlar


Doktora tez danışmanı onay formu

Doktora tez konu ve danışman onay formu

Doktora yeterlik jüri belirleme formu

Doktora yeterlik sınav tutacağı

Doktora yeterlik yazılı sınav karar formu

Doktora yeterlik sözlü sınav karar formu - 1

Doktora yeterlik sözlü sınav karar formu - 2

Doktora tez izleme komitesi belirme formu

Doktora tez önerisi değerlendirme formu

Doktora tez konu ve/veya danışman değişikliği onay formu

Doktora tez izleme değerlendirme tutanağı

Doktora tez jüri bildirim formu

Doktora tez teslim formu_tez yazım onayı

Doktora tez savunması karar formu

Doktora jüri imzalı tez onay formu

Kütüphane ve e-kaynaklar tez yayınlama izin formu

Tez çalışması etik kurul izin muafiyet formu

Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tez Veri Girişi ve Kompakt Disklerin Hazırlanması