Fikir Kulüpleri


Anadolu Gençlik Kulübü

Birey ve toplum meselelerini tanımaya ve çözüm üretmeye yönelik çalışmalara ışık tutar, manevi değerlere bağlı fertlerin yetişmesine katkıda bulunmaya çalışır.

a4160506@gmail.com


Atatürkçü Düşünce Kulübü

Atatürk devrim ve ilkelerinin toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutan yaratıcı güce sahip olduğunu savunur, bu devrim ve ilkelerin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunur.
omerr_gencc@hotmail.com
bilgiuniadk@gmail.com


Aydınlanma Kulübü

Aydınlanma düşüncesini temel alan, bu düşünce çerçevesinde öğrencileri bir araya toplayarak, karanlığa ışık tutan bütün sanat, edebiyat, bilim ve fikir alanlarında çalışma yapan bir fikir kulübüdür.
guney.altun@bilgiedu.net


Bilge Gençlik Kulübü

Kişisel gelişim ve sosyal sorumluluk bilincini arttırmak için çalışır.
seyma.mercan@bilgiedu.net


BİLGİ Gökkuşağı

Cinsel yönelimlerin ve cinsiyet kimliklerinin farkındalığını arttırmak ve görünür kılmak. LGBT bireylerin kültürel ve sosyal olarak kaynaştırmak ve diğer üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri ya da sivil toplum örgütleri ile dayanışmasını sağlamak.

umutrisvanli@gmail.com


BİLGİ Kadın Kulübü

Kadınlar için bir dayanışma ağı oluşturulması ve diğer üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri ve sivil toplum örgütleri ile dayanışma sağlamayı amaçlar.
iladabilgin97@gmail.com


Hürriyet ve Adalet İnisiyatifi Kulübü

Kişisel gelişim ve kariyer odaklı etkinlikler yapar.
aysenurktrc@gmail.com


Milliyetçi Düşünce Kulübü

Milliyetçi düşünceye sahip öğrencileri tek bir çatı altında toplayarak konferanslar, paneller düzenleyerek fikri gelişimlerine katkıda bulunmak.

metemeydanci@hotmail.com