Fikir Kulüpleri

Ateizm Kulübü

Ateizm Kulübü; inanç, inançsızlık, bilim, cinsiyet eşitliği, ifade özgürlüğü gibi konularda yapacağı aktivitelerle öğrencilerde farkındalık yapmayı amaçlar.
yigit.erdogan@bilgiedu.net


Atatürkçü Düşünce Kulübü

Atatürk devrim ve ilkelerinin toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutan yaratıcı güce sahip olduğunu savunur, bu devrim ve ilkelerin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunur.
omerr_gencc@hotmail.com
bilgiuniadk@gmail.com


Anadolu Gençlik Kulübü

Birey ve toplum meselelerini tanımaya ve çözüm üretmeye yönelik çalışmalara ışık tutar, manevi değerlere bağlı fertlerin yetişmesine katkıda bulunmaya çalışır.
enes.gungordu@bilgiedu.net


Aydınlanma Kulübü

Aydınlanma düşüncesini temel alan, bu düşünce çerçevesinde öğrencileri bir araya toplayarak, karanlığa ışık tutan bütün sanat, edebiyat, bilim ve fikir alanlarında çalışma yapan bir fikir kulübüdür.
erakbulut95@gmail.com


BİLGİ Kültür ve Düşünce Topluluğu Kulübü

BİLGİ Kültür ve Düşünce Topluluğu Kulübü amacı insanları ülkenin güncel siyasi gündemi hakkında bilgilendirmeye çalışmak. Film, tiyatro ve belgesel gösterimleri ile dışarıdan insanlar ve okul öğrencileri arasında bir kaynaşma ortamı yaratmak.
okanormn@gmail.com
Rokan_chl@hotmail.com


Sosyalist Düşünce Kulübü

Kamuculuk yerine piyasacılığın, kolektif üretim yerine kariyerciliğin dayatıldığı fikrinden hareket ederek, sosyalist bakış açısını öğrenciler arasında yaymayı amaçlar.
ebasyatmaz@hotmail.com


BİLGİ Kadın Kulübü

Kadınlar için bir dayanışma ağı oluşturulması ve diğer üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri ve sivil toplum örgütleri ile dayanışma sağlamayı amaçlar.
zeynepsarikaya94@gmail.com


Bilge Gençlik Kulübü

Kişisel gelişim ve sosyal sorumluluk bilincini arttırmak için çalışır.
seyma.mercan@bilgiedu.net

Öğrenci Gençlik

Öğrenci ve gençliğin sorunlarına çözüm arayan bir gruptur.
iremesmer1@gmail.com


Hürriyet ve Adalet İnisiyatifi Kulübü

Kişisel gelişim ve kariyer odaklı etkinlikler yapar.
aysenurktrc@gmail.com


Milliyetçi Düşünce Kulübü

Milliyetçi düşünceye sahip öğrencileri tek bir çatı altında toplayarak konferanslar, paneller düzenleyerek fikri gelişimlerine katkıda bulunmak.

ibrahimyagmuruz@gmail.com


Cinsel yönelimlerin ve cinsiyet kimliklerinin farkındalığını arttırmak ve görünür kılmak. LGBT bireylerin kültürel ve sosyal olarak kaynaştırmak ve diğer üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri ya da sivil toplum örgütleri ile dayanışmasını sağlamak.

rabiademiroglu90@gmail.com