Çift Anadal-Yan Dal

Çift ana dal (double major) eğitim-öğretimi, bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencimizin,

ikinci bir lisans diploması almak amacıyla diğer bir lisans programımıza devam etmesidir.

Aynı anda birden fazla çift anadal programına veya aynı lisans programında hem
ikinci anadala hem yan dala kayıt yapılması mümkün değildir.
Ancak, aynı anda farklı lisans programlarında ikinci anadala ve yan dala kayıt yapılabilir.

Çift anadal öğrenimi sırasında genel not ortalaması iki kez 2.60’ın altına
veya ikinci anadala ilişkin not ortalaması iki kez 2.00’ın altına düşen öğrencinin ikinci
anadal programından kaydı silinir ve öğrenci çift anadal öğrencisi statüsünü yitirir.

Başvuru koşulları

  • Başvurulan yarıyıl başında kayıtlı olunan lisans programının o yarıyıla kadarki zorunlu dersleri ile zorunlu kredi yükünü tamamlanmış olması ve derslerin tümünden başarılı olunması,
  • En az 3.00 GNO,
  • Program başarı sıralamasında yüzde 20’lik dilime girilmiş olması (Üniversitenin veya diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders alınan hallerde yaz okulu sonrasındaki sıralama esas alınır)

Başvuru tarihleri

Başvuru tarihleri akademik yıl başlamadan önce Öğrenci İşleri tarafından anons edilir.
Çift ana dal için en erken 3., en geç 5. yarıyıl başında başvurabilir.


Yan dal eğitim-öğretimi (minor), bir lisans programına kayıtlı olan öğrencimizin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Kayıtlı olunan lisans programına “anadal”, başvurusu kabul edilen lisans programına ise “yan dal” denir.

Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz.
Yandal programına devam edilebilmesi için anadal not ortalamasının en az 2.40 olması gerekir.
Bu şartı sağlayamayan veya yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Başvuru koşulları

Genel Not Ortalamasının en az 2.60 olması,

Alınan tüm kredili derslerden başarılı olunması

Başvuru koşulları

Başvuru tarihleri akademik yıl başlamadan önce Öğrenci İşleri tarafından anons edilir.
Yan dal için en erken 3., en geç 6. yarı yılın başında başvurulabilir.

Çift anadal ve yan dal hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.