ÖSYM Burs/İndirimleri

ÖSYS sınav kılavuzunda belirtilen burslu/indirimli öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere verilen ve öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslar/indirimlerdir. ÖSYM burs/indirimlerinden yararlanmak için adayların üniversiteye giriş kılavuzunda ‘’burslu/indirimli’’ kodunu tercih etmeleri gerekmektedir.

ÖSYM Bursları/İndirimleri, lisans öğreniminde 2 yıl İngilizce Hazırlık Programı* ve 6 akademik yıl; önlisans öğreniminde ise 2 yıl İngilizce Hazırlık Programı * ve 3 akademik yıl süresince kesintisiz devam eder. ÖSYM bursları/indirimleri yaz okulunu kapsamamaktadır.

*Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir.

Başarı Bursları

Öğrenim gördükleri akademik yıl sonunda 2. ve 3. sınıfı başarıyla bitiren ve başarı bursu kriterlerini yerine getiren (ilgili akademik yıl ortalaması ile Genel Not Ortalaması -CGPA- 3.70 ve üzeri olan) öğrencilere, bir sonraki eğitim-öğretim yılı için öğretim ücretinden %50 indirim sağlayan akademik başarı bursu verilir. Burslar bir akademik yıl boyunca geçerlidir ve yaz okulunu kapsamaz.

İhtiyaç Bursları

Maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan BİLGİ öğrencileri, kesintisiz olarak en az bir akademik yıl kayıtlı aktif öğrenci olarak öğrenimine devam etmiş ise ve yaşadığı maddi manevi zorluklarını belgeliyorsa İhtiyaç Bursu’na başvurabilir. Başvurusu kabul edilen öğrenciye taahhütname imzalatılır ve burslar bir yarıyıl veya bir akademik yıl için verilir ve yaz okulunu kapsamaz. Burs aldığı yarıyıl veya akademik yıl sonunda genel not ortalaması (4,00) üzerinden (2,00) veya üzeri olan öğrencilerin, tekrar başvuru yapmaları halinde, burslarının devamı Burs Komitesi tarafından değerlendirilir.

Spor Bursları

Spor branşında milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa bile okul takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş olan öğrencilere, Spor Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Burs Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız ‘sporcu bursu’ verilebilir. Bursun verilmesindeki esas, söz konusu öğrencinin eğitim başarısı öncelikli olmak üzere, kendi branşındaki okul takımında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Burs verilecek branşlar, Spor Birimi’nin görüşü alınarak, Burs Komitesi tarafından belirlenir. Spor bursları yaz okulunu kapsamaz.

Lisansüstü Bursları

İstanbul Bilgi Üniversitesi, yükseköğrenimlerine yüksek lisans ve doktora programlarıyla devam eden öğrencileri desteklemek üzere ‘lisansüstü bursları’ sunmaktadır. Bursların miktarı, kontenjanı, başvuracak adaylarda aranacak koşullar gibi hususlar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve program koordinatörleri tarafından uygulanır.

IB Bursları

Liselerin İngilizce IB, Abitur, Matura, Fransızca IB ve Bakalorya, Maturita programından mezun öğrenciler, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki öğrenimleri boyunca ( lisans öğreniminde 2 yıl İngilizce Hazırlık Programı* ve 4 akademik yıl; önlisans öğreniminde ise 2 yıl İngilizce Hazırlık Programı* ve 2 akademik yıl) eğitim-öğretim ücretinde %20 özel destek burslarından yararlanırlar. Yaz okulu burs kapsamı dışındadır.

* Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir.

Mezun Özel Destek Bursu

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve lisanüstü programlarından mezun olan ve Mezunlar Derneği’ne üye olan öğrenciler, yeni bir programa kayıt olmaları halinde %20 özel destek bursundan yararlanır.

Öğretmen Özel Destek Bursu

Öğretmen ve öğretim elemanlarının çocukları, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni kazanmaları halinde %10 destek bursundan yararlanır.

Kardeş Özel Destek Bursu

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ve BİLGİ Mezunlar Derneği üyesi olan mezunların kardeşleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde okumaya hak kazanmaları halinde %10 özel destek burslarından yararlanır. Bu indirim lisans, önlisans ve yüksek lisans programları için geçerlidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrenciler için de kardeşleri BİLGİ’de okumaya hak kazandığı takdirde, kardeşin okula girdiği seneden başlamak üzere %10 özel destek bursu sağlanır.

*Destek bursları yaz okulunda geçerli değildir.
*University of Liverpool Çift Diploma Programları’nın dördüncü yılında ÖSYM bursu dışında burs imkânı sağlanamamaktadır.


İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi için tıklayınız.

Emine Çağan

Öğrenci Konseyi İlişkileri ve Burslar Sorumlusu

santralistanbul Kampüsü, ÖDM Konteyner / emine.cagan@bilgi.edu.tr / +90 212 311 6339