Akademik İçerikli Kulüpler

İngilizce Öğretmenliği (ELT)

Bölümümüzle alakalı aktiviteler gerçekleştirip, arkadaşlarımzın daha sosyal birer öğretmen olmalarını sağlamak.

sevan.gulbenkoglu@bilgiedu.net


Bilgili Sağlıkçılar

Eğitim, seminerler, konferanslarla sağlıkçı arkadaşlarımızın gelişimlerine katkı sağlamak ve yeni ufuklar açmaktır.

latifedzgn96@gmail.com


Avrupa Birliği Kulübü

AB hakkında bilgilendirici çalışmalar yapmak amacındadır.

yildizdilara75@gmail.com


Bilgili Girişimciler Kulübü

Toplumsal yaşam içerisinde her bireyin sorumluluğu olduğunu, gençlerin üretken, katılımcı ve belirleyici olduğunu savunur ve bu doğrultuda etkinlikler üretir.

bilgiligirisimciler@gmail.com

emin.hamzaoglu@bilgiligirisimciler.com


BİLGİ Engineering Society

Tüm mühendislik dallarını kapsayan, mühendislik öğrencilerinin akademik ve sosyal yönden hayata hazırlanmasını sağlayan etkinlikler yapar.

barnaskahramaner@gmail.com


Özgür Yazılım Kulübü

Özgür Yazılım'ın tanıtılmasını, kullanılabilirliğinin arttırılmasını, geliştirilmesini, ve geleceğin yazılım geliştiricilerinin tercihlerini “Özgür Yazılım”dan yana yapmalarının sağlanmasını amaçlar.

alpay.ozkeskin@bilgiedu.net


Projects And Ideas

Fikir ve proje endeksli, üretkenliği arttırmaya yönelik amacı olan, fikir ve proje sahibi öğrencilere okul olarak katkı sağlanmasında rol oynamayı hedef alan, takım çalışmasını teşvik edici, akademik bir çerçevede projelerin seçilmesi ve seçilen projelerin ilgili zamanlarda TUBİTAK'a, Laureate'ye ve birçok başka kuruluşlara ait, okulun veya okulların kendi aralarında yapabilecekleri yarışmalara katılmayı ve/veya düzenlemeyi hedef alan bir öğrenci kulübüdür.

ahmet.sari@bilgiedu.net


Gelişim Kulübü

Bölüm öğrencilerinin mesleki ve sosyal açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için çalışır.

gozdekizgir@gmail.com


Construction And Design Club

İnşaat mühendisliği ve mimarlık alanlarında yapacağı etkinlikler, projeler, konferanslar ve teknik gezilerle birlikte iş hayatına tam donanımlı, ufukları geniş, yeterli network ve staj ağı çevresine sahip, bilinçli geleceğin lider ve öncü mühendislerinin ve mimarlarının yetişmesine katkı sağlayabilmek.

ugurcanyildiiz@gmail.com


Genetik ve Biyomühendislik Kulübü

Genetik ve biyomühendislik alanlarında gelişmeleri takip eder, proje üretir, öğrenciler arası iletişimi güçlendirmeyi hedefler.

ecenazkupeli@gmail.com


Lojistik Kulübü

Lojistik sektörüne olan farkındalığı artırmak ve bu sektörde daha aktif rol almak için çeşitli konferans, aktivite, panel ve benzeri organizasyonlar düzenler.

samet.begen@bilgiedu.net


IAESTE Kulübü

International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, üniversitemiz öğrencilerine yurtdışında; yurtdışındaki öğrencilere de Türkiye’ de staj imkanı sağlamak amaçlı çalışmalar yapar.

gorkem.mucan@bilgiedu.net


İşletme Kulübü

İş hayatına atılmak isteyen öğrencileri bir araya getirecek etkinlikler yapar.

mrtdalda@gmail.com


Metin Yazma Kulübü

Bilgi Metin Yazma Kulübü, haftalık yazım atölyeleri düzenleyerek elit bir yazar grubu oluşturmayı amaçlar.

gulsen.kaymak@hotmail.com


Bilgili Liderler Kulübü

Liderlik vasfına sahip gençlerin, geleceğin yöneticileri olması konusunda çalışmalar yapar.

ofbakirci@gmail.com


Münazara Kulübü

Yapıcı,çözümleyici tartışma tartışma kültürünü oluşturmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

oz_damla@windowslive.com


Animasyon ve Bilgisayar Oyunları (ARCADE)

Animasyon alanında çalışmalar yaparak, bu branş hakkında farkındalık yaratmayı amaçlar.

public.ardaalparslan@gmail.com


Cyber Junior Club

Siber güvenlik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye'de hem fiziksel hemde sanal ortamda bu alana ilgi duyan, üniversite, lise öğrencilerine ücretsiz eğitimler sunarak kişisel gelişimlerine ve arkadaşlarımıza faydalı olmak.

bariscan.akyilmaz@cyberjunior.org


Politika Kulübü

Deneyimli politikacıları, üniversite gençliği ile biraraya getirir ve farklı üniversiteler ile ortak etkinlikler düzenler.

sonbaharbegum@gmail.com


Psikoloji Kulübü

Psikoloji bölümü öğrencilerinin serbest çalışmalar yaptığı, projeler ürettiği bir çalışma grubudur.

ipekiber@gmail.com


Radyo Vesaire Kulübü

Radyo Vesaire'nin bilinirliliğini arttırmak,web üzerinden rodyo yayıncılığını geliştirmek için çalışır.

gokhansal@hotmail.com


ERASMUS Kulüb(Bilgi Volunteer Programme)ü

Değişim programları ile gelen yabancı öğrencilere Türkiye’yi tanıtmayı, çevreye uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlar. Ayrıca, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılıp, projeler üreterek BİLGİ öğrencilerinin “Avrupalılaşma” sürecini hızlandırmayı hedefler.

Aytug.aykanat@gmail.com

internationalvolunteersbilgi@gmail.com


Enerji Kulübü

Öğrencileri enerji sektörü çalışma alanları hakkında bilgilendirmeyi ve mühendislik fakültesinin ismini tanıtmayı amaçlar.

ecem28812@gmail.com


BİLGİ Havacılık Kulübü

Kulüp havacılık sektöründeki firmalarla ziyaretler, etkinlikler düzenlemek, firmaların yetkililerini ya da gerçek kişilerin okulumuza davet etmek, seminerler düzenlemek, projeler geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

firat-firat-@hotmail.com


Media Production Club

Farklı sektörlerden tanınmış simaları öğrenciler ile kahve sohbetlerinde bir araya getirrerek sosyal medya üzerinden yayınlar yapar ve program esnasında seyircinin de katılımıyla interaktif bir söyleşi ortamı yaratır.

onurayds@gmail.com


Bi'Kitap Kulübü

Edebiyatla ilgilenen öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı ve eleştirel düşünme becerisine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ve uluslararası kitap fuar ve etkinliklerine geziler düzenler, kitap tartışmaları yapar, entelektüel ve edebi konularda paylaşım ve iletişimi sağlar.

e.nihan.ulusoy@gmail.com


Sosyoloji Kulubü

Öğrenciler arasında sosyoloji konulu ortak bir platform oluşturmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı, ortak projeler üretmeyi ve mevcut kültürel farklılıklarla bir arada yaşama zemini oluşturmayı amaçlar.

ecitil@hotmail.com


Toplumcu Hukukçular Kulübü

Kariyerizm ve kısa yoldan köşe dönme düşlerinin önüne geçmek, öğrencileri gerçek hayatı anlatmak ve hukuksuzluklara karşı durmak amacındadır.

kaplan_9494@hotmail.com


Women in Business

Okul süresince ve mezun olduktan sonra da iş hayatı ve öğrenciler arasında TurkisWIN yardımıyla bir network oluşturmak.

Suygun23@gmail.com


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kulübü

Bölüm öğrencilerinin eğitim kalitesini arttırmak ve mesleki formasyonlarına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

busetabakk@gmail.com


Gastronomi Kulübü

Gastronominin tanıtılması için çalışır, araştırma ve geliştirme etkinlikleri düzenler.

bberkeisik@gmail.com


Genç Liderler Kulübü

Geleceğin lider ve yönetici adaylarının kendilerini yetiştirmesi için günümüz liderleri ile buluşmasını sağlamaya çalışır.

bilginoglua@gmail.com


Mechanical Engineering Society

Bölüm öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimlerinin yanı sıra akademik konularda da destek vermek amacıyla çalışır.

dursun471@gmail.com


MUN Model Birleşmiş Milletler

Öğrencileri global sorunlarla yüzleştirmek ve bu sorunlara Birleşmiş Milletler arenasında yapıldığı gibi diplomatik yollarla çözüm bulmaya teşvik ettirmektir.

yosun.goral@bilgiedu.net


Genç Hukukçular Kulübü

Hukuk öğrencilerinin alanlarında desteklenmesi amacıyla çalışmalar yapar.

zeynepozkaya95@gmail.com


Mutfak Sanatları Kulübü

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin aşçılık alanında bilgilenmelerini sağlamak, yıl içerisinde yarışmalar düzenlemek, düzenlenen yarışmalara ekip ve bireysel katılım göstermektir.

ugur_ayk@hotmail.com


Hukuk Araştırmaları Topluluğu

Hukuki konularda akademik araştırmalar yapar.

canbaykut@hotmail.com


İnsan Hakları Kulübü

İnsan haklarının önemine dikkat çekmeyi ve hak ihlallerine uğrayanların sorunlarını dile getirmeyi amaçlar.

qzm_koc_1994@hotmail.com


Engineering Revolution and Nature (BERN)

Mühendislik ve doğa bilimleri ve mimarlık fakültesi öğrencileriyle sosyolojik, ekolojik, etik ve akademik alanlarda bilinç ve algı geliştirmek amacındadır.

eralpsur@hotmail.com


BİLGİ Denizcilik

Deniz ve denizcilikle ilgili tanıtımlar, toplantılar ve sosyal etkinlikler.

mikeeceylan@gmail.com


Endüstri Mühendisliği Ve Yöneylem Araştırması Kulübü

Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Kulübü mühendisliğin yaratma, geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve mesleğin yararı için güçlendirmeyi misyon olarak benimsemiştir.

ozlem.tok@bilgiedu.net

ieor@engr.bilgi.edu.tr


Ergoterapistler Kulübü

Ergoterapi alanında bölüm öğrencilerini biraraya getirmek amaçlı ile çalışmalar yapar.

aylnkesici@gmail.com


Honour Society Kulübü

Üstün Başarı Programı’nın okul ve sektör çapında daha çok adını duyurmak ve bilinirliğini artırmak amacındadır.

egedemirtash@gmail.com


Uluslararası İlişkiler Kulübü

Uluslararası ilişkilerin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisi hakkında farkındalık yaratır.

gururkaynas@hotmail.com


BİLGİ Turizm Kulübü

Turizm odaklı sosyal ve akademik etkinlik çalışmaları yapar.

ozanozbakir@hotmail.com


BİLGİ Application

Bilgisayar mühendisliği kültürünü benimsetmek. Bölümü kazanan öğrencilerin bilinçli olarak eğitim hayatına başlamasını sağlamak.

egemen.erden@bilgiedu.net

http://www.bapp.team


BİLGİ Casting

Öğrencilerin kampüs hayatını benimsemeleri ve oluşturulacak sosyal ortamlarda yaratıcılıklarını ve fikirlerini, bir proje olarak işler hale getirmelerine yardımcı olmaktır.

melisa.demirbilek.md@gmail.com


BİLGİ Civil Engineering Club

Üniversitede görülen teorik eğitimi sahada pratiğe dökmek, üniversite sonrası için okul arkadaşlarımızı hazırlamak ve bölümümüzü öğrencilere yarar sağlayacak şekilde bilinen prestijli bölümler arasına katmak amacındayız.

yavuzmustafaa@gmail.com