Akademik İçerikli Kulüpler


BİLGİ Banking and Finance Club

fatma.asik@bilgiedu.net


BiTarih

sarperaliyavas@gmail.com


BİLGİ Atelier

sarsangifoad@gmail.com


İngilizce Öğretmenliği (ELT)

Bölümümüzle alakalı aktiviteler gerçekleştirip, arkadaşlarımzın daha sosyal birer öğretmen olmalarını sağlamak.

sevan.gulbenkoglu@bilgiedu.net


Bilgili Girişimciler Kulübü

Toplumsal yaşam içerisinde her bireyin sorumluluğu olduğunu, gençlerin üretken, katılımcı ve belirleyici olduğunu savunur ve bu doğrultuda etkinlikler üretir.

bilgiligirisimciler@gmail.com

emin.hamzaoglu@bilgiligirisimciler.com


Özgür Yazılım Kulübü

Özgür Yazılım'ın tanıtılmasını, kullanılabilirliğinin arttırılmasını, geliştirilmesini, ve geleceğin yazılım geliştiricilerinin tercihlerini “Özgür Yazılım”dan yana yapmalarının sağlanmasını amaçlar.

alpay.ozkeskin@bilgiedu.net


Construction And Design Club

İnşaat mühendisliği ve mimarlık alanlarında yapacağı etkinlikler, projeler, konferanslar ve teknik gezilerle birlikte iş hayatına tam donanımlı, ufukları geniş, yeterli network ve staj ağı çevresine sahip, bilinçli geleceğin lider ve öncü mühendislerinin ve mimarlarının yetişmesine katkı sağlayabilmek.

ugurcanyildiiz@gmail.com


Genetik ve Biyomühendislik Kulübü

Genetik ve biyomühendislik alanlarında gelişmeleri takip eder, proje üretir, öğrenciler arası iletişimi güçlendirmeyi hedefler.

sena.savur@bilgiedu.net


Lojistik Kulübü

Lojistik sektörüne olan farkındalığı artırmak ve bu sektörde daha aktif rol almak için çeşitli konferans, aktivite, panel ve benzeri organizasyonlar düzenler.

yusuf.ibre@bilgiedu.net


IAESTE Kulübü

International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, üniversitemiz öğrencilerine yurtdışında; yurtdışındaki öğrencilere de Türkiye’ de staj imkanı sağlamak amaçlı çalışmalar yapar.

asli.bilal@bilgiedu.net


İşletme Kulübü

İş hayatına atılmak isteyen öğrencileri bir araya getirecek etkinlikler yapar.

alisanates@bilgiisletme.com


Metin Yazma Kulübü

Bilgi Metin Yazma Kulübü, haftalık yazım atölyeleri düzenleyerek elit bir yazar grubu oluşturmayı amaçlar.

can.topbas@bilgiedu.net


Bilgili Liderler Kulübü

Liderlik vasfına sahip gençlerin, geleceğin yöneticileri olması konusunda çalışmalar yapar.

yilmazbege@gmail.com


Münazara Kulübü

Yapıcı,çözümleyici tartışma tartışma kültürünü oluşturmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

beritanarik@gmail.com


Politika Kulübü

Deneyimli politikacıları, üniversite gençliği ile biraraya getirir ve farklı üniversiteler ile ortak etkinlikler düzenler.

burak.kilicarslan@bilgiedu.net


Psikoloji Kulübü

Psikoloji bölümü öğrencilerinin serbest çalışmalar yaptığı, projeler ürettiği bir çalışma grubudur.

ipekiber@gmail.com


Radyo Vesaire Kulübü

Radyo Vesaire'nin bilinirliliğini arttırmak,web üzerinden rodyo yayıncılığını geliştirmek için çalışır.

serdargucsav@gmail.com


ERASMUS Kulüb(Bilgi Volunteer Programme)ü

Değişim programları ile gelen yabancı öğrencilere Türkiye’yi tanıtmayı, çevreye uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlar. Ayrıca, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılıp, projeler üreterek BİLGİ öğrencilerinin “Avrupalılaşma” sürecini hızlandırmayı hedefler.

samkucevic@gmail.com


BİLGİ Havacılık Kulübü

Kulüp havacılık sektöründeki firmalarla ziyaretler, etkinlikler düzenlemek, firmaların yetkililerini ya da gerçek kişilerin okulumuza davet etmek, seminerler düzenlemek, projeler geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

omercan.mirasoglu@outlook.com


Sosyoloji Kulubü

Öğrenciler arasında sosyoloji konulu ortak bir platform oluşturmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı, ortak projeler üretmeyi ve mevcut kültürel farklılıklarla bir arada yaşama zemini oluşturmayı amaçlar.

senaiscen@gmail.com


Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü

Gastronominin tanıtılması için çalışır, araştırma ve geliştirme etkinlikleri düzenler.

ali.karsan@bilgiedu.net


Makina Mühendisliği Kulübü

Bölüm öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimlerinin yanı sıra akademik konularda da destek vermek amacıyla çalışır.

Can.yasan@bilgiedu.net


MUN Model Birleşmiş Milletler

Öğrencileri global sorunlarla yüzleştirmek ve bu sorunlara Birleşmiş Milletler arenasında yapıldığı gibi diplomatik yollarla çözüm bulmaya teşvik ettirmektir.

ubedebali@gmail.com


Hukuk Araştırmaları Topluluğu

Hukuki konularda akademik araştırmalar yapar.

canbaykut@hotmail.com


İnsan Hakları Kulübü

İnsan haklarının önemine dikkat çekmeyi ve hak ihlallerine uğrayanların sorunlarını dile getirmeyi amaçlar.

berivansekmen@windowslive.com


BILGI Environment Revolution and Nature (BERN)

Mühendislik ve doğa bilimleri ve mimarlık fakültesi öğrencileriyle sosyolojik, ekolojik, etik ve akademik alanlarda bilinç ve algı geliştirmek amacındadır.

berksekerci@gmail.com


Endüstri Mühendisliği Ve Yöneylem Araştırması Kulübü

Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Kulübü mühendisliğin yaratma, geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve mesleğin yararı için güçlendirmeyi misyon olarak benimsemiştir.

hakan.balay@bilgiedu.net


Ergoterapistler Kulübü

Ergoterapi alanında bölüm öğrencilerini biraraya getirmek amaçlı ile çalışmalar yapar.

aylnkesici@gmail.com


Uluslararası İlişkiler Kulübü

Uluslararası ilişkilerin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisi hakkında farkındalık yaratır.

gururkaynas@hotmail.com


BİLGİ Application

Bilgisayar mühendisliği kültürünü benimsetmek. Bölümü kazanan öğrencilerin bilinçli olarak eğitim hayatına başlamasını sağlamak.

selim.kundakcioglu@bilgiedu.net


BİLGİ Beslenme ve Diyetetik Kulübü

aleynailhan@hotmail.com


BİLGİ Civil Engineering Club

Üniversitede görülen teorik eğitimi sahada pratiğe dökmek, üniversite sonrası için okul arkadaşlarımızı hazırlamak ve bölümümüzü öğrencilere yarar sağlayacak şekilde bilinen prestijli bölümler arasına katmak amacındayız.

erayaktas_94@hotmail.com


İngilizce Öğretmenliği Kulübü

Bölümümüzle alakalı aktiviteler gerçekleştirip, arkadaşlarımzın daha sosyal birer öğretmen olmalarını sağlamak.

sevan.gulbenkoglu@bilgiedu.net


Toplumcu Hukukçular Kulübü

Toplumcu Hukukçular Kulübü hukuk fakültesindeki öğrencilerin, yeteneklerini ve bilgilerini toplumsal hayatla birleştirmeyi amaçlayan bir kulüptür.

cagrikaplan12@outlook.com


BİLGİ Fashion Club

hosgorasli@hotmail.com


BİLGİ İnovasyon ve Genç Fikirler

Burakorman96@gmail.com


BİLGİ Robotics

ataberk55@gmail.com


BİLGİ Tahkim Kulübü

bugra.gokagacli@gmail.com


Bilişim ve Gelişim Kulübü

Enes.gul@bilgiedu.net


Bilgi'li Çocuk Gelişimciler Kulübü

buket.acargul5@hotmail.com


Bilgi’li Genç Bilim Elçileri Kulübü

ahmet.renklioglu@bilgiedu.net


BİLGİ Network Kulübü

sevval.kendirligil@bilgiedu.net


BİLGİ Perakende Kulübü

arca.yucel@bilgiedu.net


Business Society

hamzatoktas@hotmail.com


Genç Hukukçular

ilaydaveyisoglu@hotmail.com


Horizon Club

ahmed.shousha@bilgiedu.net


Hukuk Fakültesi Kulübü

ilydgedik@hotmail.com


İlerici Hukukçular Kulübü

onurparlakk@gmail.com


Pax Historia Club

c.dagotu@gmail.com