Jean Monnet Burs Programı başvuruları başladı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamay1ı amaçlayan Jean Monnet Burs Programı için başvurular 25 Aralık 2017 tarihinde başlamıştır.

2018-2019 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanan Jean Monnet Burs Programı başvuruları hakıında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Son başvuru tarihi: 23 Şubat 2018