BİLGİ bu yıl da TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017" sonuçları açıklandı.

157 üniversitenin hesaplamaya dahil edildiği endekste, İstanbul Bilgi Üniversitesi 2016 yılı genel sıralamada 44.iken, bu yıl 38.liğe yükseldi; vakıf üniversiteleri içinde de 2016’da 13. iken 2017’de 11.sırada yer aldı.

Endeks hazırlanırken bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergenin dikkate alındığı; bu kapsamda 50'nin üzerinde öğretim üyesi olan üniversitelerin hesaplamaya dahil edildiği belirtildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.