Lisans/Önlisans Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri ofisleri hafta içi saat 08.30-17.00 arasında hizmet verir.

Öğrenim görülen ve en az iki dönemden oluşan öğretim yılıdır.

Akademik Takvim, öğrencinin bir akademik yıl için kullanacağı bir zamanlama rehberidir. Akademik Kurul tarafından her akademik yıl için saptanır ve Üniversite web sayfasında yayınlanır. Kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihleri Akademik Takvim’de belirtilir. Öğrencilerimizin özellikle ders seçimi, vb. konularda takvime uymaları zorunludur. Aksi halde hak kaybı yaşanabilir.

Öğrenci Sayfanız (SIS)’ın şifresini hatırlayamıyorsanız cep telefonunuzdan 2322’e “bilgipass” yazıp SMS göndererek ya da  e-mail ile geçici şifre alabilirsiniz. Öğrenci Sayfanız’da bulunan telefon numaranızın  güncel olması gerekir.

 

Her kampüsümüzde bir Öğrenci İşleri Ofisi bulunmaktadır.
Ofis adreslerimiz ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Dolapdere Kampüsü
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No:20
34440 Beyoğlu İstanbul /+ 90 212 311 50 00

santralistanbul Kampüsü 
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı 
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul /
e-mail: ogrenciisleri@bilgi.edu.tr Fax: 0212 625 98 34

(İngilizce Hazırlık  ve Sağlık Programları için)
Kuştepe Kampüsü 
İnönü Cad. No:6
Kuştepe 34387 Şişli/İstanbul

Dikey Geçiş, ÖSYM’ce yapılan merkezi bir sınavla (DGS), 2 yıllık önlisans programından 4 yıllık lisans programına geçiştir. Meslek Yüksek Okulu mezunları ya da son sınıf öğrencileri, her yıl ÖSYM’nin belirlediği tarihte, DGS için başvuru yapabilir. 

DGS ile yerleşen öğrencilerimizin daha önceden aldığı derslerden muaf olmaları için Ders Muafiyet Formu ‘nu doldurarak Ön Lisans programından almış oldukları dersleri gösteren resmi transcript ve ders içerikleri ile berabe Öğrenci İşleri'ne başvurması gerekir.

Bir öğrencinin üniversite içinde kayıtlı olduğu programdan bir başka programa geçmesi iç yatay geçiştir. Bulunduğu programda en az bir dönem okuyan, en az 2.40 ortalama ve aldığı tüm derslerden başarı koşullarının yanı sıra ÖSYS yerleştirme puan koşulunu da sağlayan öğrenciler iç yatay geçiş için başvurabilirler. Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş için merkezi puan koşulunu sağlayan öğrenciler başvurabilirler. 
Ayrıntılı bilgi için: İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Yatay Geçiş Yönergesi

Bir başka üniversiteden İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin programlarına geçme işlemi dış yatay geçiştir. İki tür dış yatay geçiş yapılabilmektedir: 1) Başarı ve ortalama koşullarına göre denk bölümler arasında yatay geçiş  2) Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş. 
Ayrıntılı bilgi  için: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dış Yatay Geçiş Yönergesi

Çift ana dal (double major) eğitim-öğretimi, Üniversite’nin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir lisans diploması almak amacıyla Üniversite’nin diğer bir lisans programına devam etmesidir. Başvuru için tamamlanması gereken dersinizin ve F notunuzun olmaması, en az 3.00 GNO’nız olması ve program başarı sıralamasında yüzde 20’lik dilime girmiş olmanız gerekir. Çift ana dal için en geç 5. akademik dönem başında başvurabilirsiniz.

Yan dal eğitim-öğretimi, Üniversite’nin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Başvuru için GNO’nuzun en az 2.60 olması, hiçbir notunuzun F olmaması gerekir. Yan dal için en geç 6.akademik dönem başında başvurabilirsiniz.

Öğrenci İşleri’nden öğrenci belgesi, not dökümü (transcript), İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirdiğinize dair belge, disiplin belgesi ve ayrıca “diğer” seçeneğini kullanarak bölüm sıralamanızı gösteren belge, kayıt sildirme belgesi ve muhtemel mezuniyet tarihini gösterir belge alabilirsiniz. Ayrıca lise diplomasının onaylı örneğini de talep edebilirsiniz. Belge talepleri online olarak Öğrenci Sayfanız’daki “Belge Talebi” linkinden istediğiniz belgeyi, teslim almak istediğiniz kampüsü ve belgenin dilini belirterek talepte bulunabilirsiniz. Belgeleriniz bir (1) iş günü içerisinde hazırlanmaktadır. Öğrenci Sayfanız’daki “Belge Talebi” kısmından belgenizin durumunu kontrol ederek, ‘hazır’ bilgisini gördüğünüzde talep ettiğiniz kampüsten alabilirsiniz. Ücret ödenmesi gereken transkript (not dökümü) taleplerinizi ödemenin gerçekleştiği tarihten iki (2) iş günü sonrası teslim alabilirsiniz. Öğretim süreniz boyunca sekiz adet transkripti ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Öğrencilerimizin  kimlikleri Üniversitemiz’e ilk kayıt işlemleri yapılırken verilmektedir. Her yıl varolan kimliklerinize hologram yapıştırılarak yenileme  işlemi yapılır.

Yeni öğrencilerimizin kimlikleri Üniversitemiz’e kayıt işlemleri yapılırken verilmektedir. Öğrenci kimliğini kaybeden öğrencilerimiz, santralistanbul Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi’nden yeni kimliğini alabilir.

Yeni öğrencilerimizin pasoları Üniversitemiz’e kayıt işlemleri yapılırken verilmektedir. Eski öğrencilerimiz ya İETT’nin sayfasından online olarak bireysel başvuru yapabilir ya da Üniversitemiz’in toplu başvurularını takip edebilirler.

İletişim bilgilerinizi de Öğrenci Sayfanız’dan yenileyebilirsiniz. Telefon numaralarınız ve mail adresleriniz önemli durumlarda akademisyenlerin ve idari personelimizin size ulaşabilmesi için mutlaka güncellenmelidir.

Öğrenci Sayfanız’dan online olarak talepte bulunmalısınız. Talebinizi yaparken hangi kampüsten alacağınızı, kaç adet istediğinizi ve öğrenci kopyası ya da resmi kopya seçeneklerini işaretlemelisiniz. Ücret ödenmesi gereken transkript taleplerinizi ödemenin gerçekleştiği tarihten iki (2) iş günü sonrası teslim alabilirsiniz. Öğretim süreniz boyunca sekiz (8) adet transkripti ücretsiz olarak alabilirsiniz. Yine Öğrenci Sayfanız’dan “ hazır” olduğunu gördükten sonra gelip alabilirsiniz.

Başarı sıranızı Öğrenci İşleri Ofisi’nden öğrenebilir ya da Öğrenci Sayfanız’dan belge talep linkini kullanarak, “diğer” seçeneğinden açıklama yaparak yazılı olarak talepte bulunabilirsiniz.

Erkek öğrencilerimizin askerlik hizmeti , 29 yaşına kadar öğrencilik haklarının devam etmesi koşuluyla ertelenebilmektedir. Bunun için öğrencilerimizin ilgili dönem ve yıl için ders kayıtlarını yapmış olması gerekmektedir.

Kayıt dondurma şartları Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesi tarafından belirlenmektedir. Bu maddeye istinaden, ağır ve sürekli hastalık, askerlik, tutukluluk veya hükümlülük gibi Üniversite’ye gelmeyi engelleyen durumlarda, gerekli belgeler sunularak kayıt dondurma işlemi yapılabilir. İngilizce Dil Hazırlık Programı da dahil olmak üzere tüm öğrenim süresi içinde toplam dört yarıyıl kayıt dondurulabilir. Kayıt, en az bir yarıyıl için dondurulur.

Kayıt dondurma başvuruları, derslerin başlamasından itibaren 7. haftaya kadar yapılabilir.

Öğrenim yaşamınız boyunca en çok 4 dönem ve üst üste en fazla 2 dönem kayıt dondurabilirsiniz.

Kayıt sildirme işlemleri için şahsen başvurmanız ya da sizin adınıza noterden vekalet verdiğiniz kişinin başvurması gerekir. santralistanbul Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurup bir form doldurarak, aynı gün içinde belgelerinizi teslim alabilirsiniz.

Öğrenci Sayfanız’da “Registration Status” başlığı altında görebilirsiniz.

Öğrenci Sayfanız’da “Course Catalog” başlığı altından arama yaparak bulabilirsiniz.

Yönetmeliğimize göre öğrencilerimiz, kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar çalışmaları ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

Zorunlu bir dersten F notu alan öğrenci, bu dersi kredi yüküne ve ders seçimine ilişkin kurallar dahilinde, açıldığı ilk dönem tekrarlamak zorundadır. Seçimlik bir dersten F notu alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya bu dersin yerine bir başka seçimlik ders alabilir.

Öğrenciler koşullu geçer ( D, D+, C-) not almış oldukları dersleri tekrar edebilirler. Ancak C ve üzeri bir not aldığınız dersi hiçbir koşulda tekrar edemezsiniz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisiyken daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda veya İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde almış olduğunuz aynı /eşdeğer dersler için ders muafiyeti ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’na yazılmış dilekçe, resmi not dökümü (official transcript) ve onaylı ders içerikleri ile Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurabilirsiniz. Başvurunuz Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. 

Başka yükseköğretim kurumlarından alınabilecek azami ders ve kredi sayısı, ders alınması için asgari Genel Not Ortalaması, hangi yarıyıl, sınıf veya durumdaki öğrencilerin ders alabilecekleri, koşullu geçer notlu derslerin alınıp alınamayacağı gibi koşulları belirleme konusunda, öğrencisi olduğunuz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulları yetkilidir.

Öğrenci Sayfanız’da sağ üst köşede “Search” adımından ilgili öğretim elemanının isim ve soyadını yazarak iletişim bilgileri, verdiği dersler ve programına ulaşabilirsiniz.

Ders kayıt dönemleri Akademik Takvim’de belirtilmiştir. Güz ve bahar dönemlerinde, önceden randevu almak koşuluyla belirtilen hafta içinde Öğrenci Sayfanız’dan online olarak ders kaydı yapabilirsiniz. Ders kaydı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Ders programları, ders kayıt haftasından bir hafta önce web üzerinden açıklanır Ders programları ve derslerin alınması için aranan koşulları, Öğrenci Sayfanız’da ayrıntılı şekilde bulabilirsiniz. İlgili döneme ait ders programınızı Öğrenci Sayfanız’dan alabilirsiniz.

Ders kayıtları akademik danışmanlar tarafından onaylanır. Kaydınızı tamamladığınız gün ya da ertesi gün içinde onayınızı almalısınız.

Her öğrenciye 1.sınıftan itibaren kayıtlı bulunduğu bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından bir danışman görevlendirilir. Öğrencilerimiz her akademik dönem başında, ders programlarını akademik danışmanlarına onaylatırlar. Öğrencilerin başarı durumlarına göre fazla ders almak ya da ilgi alanlarına göre seçmeli derslere yönlendirilmeleri akademik danışmanlar tarafından yapılır. Ders programlarındaki her türlü değişiklik akademik danışmanlar tarafından onaylanır.

13 Haziran 2013 tarihi ile yürürlüğe giren Yönetmeliğimiz’e göre, yarıyıllık olağan kredi yükü 30 kredidir; ancak yarıyıl müfredatında 31 veya 32 kredinin öngörüldüğü hallerde yarıyıl müfredatındaki kredi esas alınacaktır. Yaz öğretimi hariç olmak üzere, azami kredi yükü bir akademik yılda seksen (80) kredidir, ancak bir yarıyılda kırkiki (42) kredi aşılamaz. Bu durumda bir dönemde (42)  kredi alan öğrencimiz daha sonraki dönem en çok (38) kredi alabilecektir. Bir yarıyılda alınması zorunlu asgari kredi yükü 20 (iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrenciler hariç); başarılı statüdeki öğrenciler içinse azami 42 kredidir. Birinci ve ikinci yarıyıldaki öğrencilerimiz, olağan kredi yükünü ek ders almaksızın ve sadece bulundukları yarıyılın seçimlik ders ‘slot’ları kapsamında aldıkları derslerle aşabileceklerdir.

Öğrencilerin programında yer alan bazı derslerin alınabilmesi için daha önceden alınmış ve geçilmiş olması gereken dersleridir.

Bazı dersler özel bilgi birikimi gerektirebilir. Bu dersler için özel izin (consent) gerekir. İlgili dersin öğretim elemanıyla görüşerek “consent” alabilirsiniz. Ancak, “consent” almak derste yer açıldığı anlamına gelmez.

Öğrenim ücretini ödemeden ders kaydınızı yapabilmeniz mümkün değildir. Bu nedenle, en geç ders kaydı haftası öncesine kadar kayıt ücretinizi yatırmış olmanız gerekir. Geç ders kaydı için derslerin başlamasından itibaren 7. haftaya kadar dilekçe verebilirsiniz. Dilekçeleriniz Üniversite Yönetim Kurulu’nda kabul edildikten sonra ders kaydınızı yapabilirsiniz.

Öğrenciler kayıtlı bulundukları derslerden seçimlik olanlarını Akademik Takvim’deki “Ders Ekleme-Ders Bırakma” dönemi içinde, danışmanlarının onayı ile değiştirebilir, bırakabilir veya yeni seçimlik ders alabilirler.

Dersten çekilme işlemleri sadece seçimlik dersler için ve sadece Akademik Takvim’de belirlenen süre içinde yapılabilir. Dersten çekilme işleminizi Öğrenci Sayfanız’dan yapabilirsiniz. F aldığınız seçmeli dersleri bırakamazsınız; ancak seçmeli bir ders ise bir başka dersle değiştirebilirsiniz.

Akademik Takvim’de belirtilen sınav tarihlerinden önce Öğrenci Sayfanız’da “View Exam” başlığı altından görebilirsiniz.

28.10.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına istinaden alınan Akademik Kurul kararı uyarınca, 2016-2017 akademik yılı ve sonrasında  bütünleme sınavları yapılmayacaktır. Üniversitemizin Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin  21.maddesi kapsamında yer alan hallerde, öğretim elemanlarımız E sınavı yapabileceklerdir. Yönetmeliğimize göre,  E sınavlarında en fazla D notu verilebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için, Üniversitemizin Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 21.maddesini incelemek için lütfen tıklayın.

Final veya bütünleme sınavına giremeyen ve Yönetmeliğimiz’in 30. maddesi uyarınca mazereti kabul edilen öğrenciler Mazeret Sınavları’na girebilir. Hem final hem bütünleme sınavı için mazeret hakkı kullanılamaz.

Final sınavı notlarınızı Akademik Takvim’de belirtilen notların ilan günü itibariyle Öğrenci Sayfanız’da “Grades” başlığı altında görebilirsiniz. Ara sınav notlarınız ise, ilgili öğretim elemanı tarafından BİLGİ Online sayfasında açıklanmaktadır.

Notların ilanını izleyen 3 iş günü içinde “Maddi İtiraz Formu”nu doldurarak Öğrenci İşleri Ofisi’ne şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.

Bir akademik dönem sonundaki not ortalamasına denir. Detaylı bilgi için: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans-Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 24.

Bulunduğunuz döneme kadar almış olduğunuz tüm derslerin not ortalamasına denir. Detaylı bilgi için: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans-Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 24

Genel Not Ortalaması (cumulative GPA) 2.00 olup, mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten F notu almış olduğunuz için yerine getiremediğiniz durumda, bu ders için tanınan ek sınav hakkıdır.

Tüm derslerden başarılı olmanıza rağmen, yalnızca Genel Not Ortalaması (Cumulative GPA) 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamamanız durumunda, kendi seçeceğiniz bir dersten tanınan ek sınav hakkıdır.

Herhangi bir yarıyıl sonunda Genel Not Ortalaması1.75 in altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrenciye olağan kredi yükünden fazla kredi verilmez; bu öğrenciler kulüp yönetiminde yer alamaz.

İki yarıyıl üst üste Genel Not Ortalaması’nı 1.75’in üzerine çıkaramayan öğrenciler, izleyen yarıyılda başarısı yetersiz öğrenci sayılır. Bu öğrenciler en fazla 30 kredilik ders alabilir. Öncelikli olarak o dönem açılan F derslerini tekrar etmek zorundadırlar.

Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve Genel Not Ortalaması da 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

Mezuniyet koşullarını yerine getirmeniz halinde, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu hakkınızda mezuniyet kararı verir. Bu karardan sonra, Geçici Mezuniyet Belgesi basılır ve imzalanır. Belgenizi, Öğrenci İşleri santralistanbul Kampüsü Ofisi'nden alabilirsiniz.

Diplomalarınız mezuniyetinizden sonra hazırlanır. Sistemimizde kayıtlı olan cep telefonunuza SMS ile “hazırlandığı” bilgisi iletilir. Bu mesaj geldiğinde, Geçici Mezuniyet Belgeniz’i teslim ederek diplomanızı alabilirsiniz. Tüm bu işlemleri santralistanbul Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi’nden yapmanız gerekir.

Diplomanızın sizin yerinize bir başkasının alabilmesi için ilgili kişiye noter vekâleti vermiş olmanız gerekir.

Öncelikle gazeteye diplomanızı kaybettiğinize dair bir ilan vermelisiniz. Daha sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Garanti Bankası Çağlayan Şubesi 403-6297130 no’lu banka hesabına 100 TL yatırıp, bir dilekçe ile yeni diplomanızı talep etmelisiniz. Diplomanızın çıkması zaman alabileceğinden süreci takip etmeniz gerekir.

Mezuniyet başarı sıralamanızı Öğrenci İşleri ofislerinden öğrenebilir ya da Öğrenci Sayfanız’dan belge talep işlemi ile “diğer” belgeler başlığından yazılı olarak talep edebilirsiniz.

Diploma Eki öğreniminiz süresince aldığınız derslerinizi, programınızı ve derecenizi gösteren, eğitim hayatınızı özetleyen resmi bir belgedir. Diploma Eki diplomanız ile birlikte size teslim edilir. Bunun için herhangi bir başvuruda bulunmanıza gerek yoktur.

Lisans öğrencileri için; Öğrenimlerini en çok sekiz yarıyılda, 3.50 veya daha yüksek GNO ile tamamlayanlar yüksek onur, 3.00 ile 3.49 arasında GNO ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir. Ancak, disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar. Sekiz yarıyıllık sürenin hesaplanmasında uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında yurtdışında okunan süreler dikkate alınmaz. Bu süre, İngilizce yeterliğini sağlayarak bahar yarıyılında lisans öğrenimine başlayan öğrenciler için dokuz yarıyıl olarak uygulanır.

Önlisans öğrencileri için; Öğrenimlerini en çok dört yarıyılda, 3.50 veya daha yüksek GNO ile tamamlayanlar yüksek onur, 3.00 ile 3.49 arasında GNO ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir. Ancak disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar.

Akademik yılın sonunda 7. ya da 8. dönem öğrencileri mezuniyet törenine katılacaklar listesine yazılır. 6. dönem görünüp de fazla ders alarak o yılın sonunda mezun olma durumunda olan öğrenciler ise, Dekanlık-Müdürlük onayı ile mezuniyet törenlerine katılabilirler.

Mezuniyet törenleri akademik yıl sonunda final, bütünleme ve mazeret sınavlarının açıklanmasından sonraki bir tarihte yapılır. Akademik Takvim’de mezuniyet törenleri tarih aralığı belirtilmektedir.

Yaz okulu takvimi ve ders bilgileri her yıl ilgili dönem öncesinde web’de yayınlanır.

Bir yaz öğretimi döneminde başka yükseköğretim kurumlarının yaz okulları ile Üniversitenin yaz okullarından alınabilecek derslerin toplam sayısı bir akademik yılda üçü, toplam AKTS kredi karşılığı da 21'i aşamaz.

Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulları bu Yönergede belirlenen ders ve kredi sayısının altında olmak kaydıyla baska yükseköğretim kurumlarından alınabilecek azami ders ve kredi sayısı, ders alınması için asgari genel not ortalaması, hangi yarıyıl, sınıf veya durumdaki öğrencilerin ders alabilecekleri, koşullu geçer notlu derslerin alınıp alınamayacağı gibi kosulları belirleme konusunda yetkilidir. Detaylar için linki tıklayınız