Görevli Öğrenci Programı’ndan Duyuru (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma)

2017-2018 Güz Dönemi Görevli Öğrenci Programı (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma) başvuruları Kütüphaneler için 3 Ekim 2017, diğer birimler için 6 Ekim 2017 saat 16.00’ya kadar alınacaktır.

Programda yer almak isteyen öğrencilerin çıktı alarak doldurdukları başvuru formlarını, Görevli Öğrenci Programı Ofisi yetkilisine (santralistanbul Kampüsü, ÇSM Ofisler-118 ) bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların ders programları kesinleştikten, çalışılabilecek boş zamanlar netleştikten sonra yapılması; program hakkında bilgi ve iş tanımlarını içeren açıklama metninin dikkatle okunması rica olunur.

Başvurular saat 16.00’ya kadar alınır.
Başvurular için Ofis saatleri : 09.00-12.30 / 13.30-16.00

Birimlerinde hiç ayrılmadan görevlerine devam edecek olan öğrencilerin, sözleşme yenileme ve var olan başvurularını güncellemek üzere 30 Eylül’ü geçirmeden Görevli Öğrenci Programı Ofisi’ne işlem yapmak üzere gelmeleri gerekmektedir.

Başvuru Formu için tıklayın.
Açıklama Metni için tıklayın.