Akademik

Lisans-Önlisans Programları

Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliği

Üniversite içi Yatay Geçiş Yönergesi

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü Yönergesi

Dikey Geçiş Usul ve Esasları

Yaz Okullarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Sınav Kuralları

 

Lisansüstü Programları

Yeni Lisansüstü YÖK Yönetmeliği duyurusu için tıklayınız.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Yatay Geçiş Yönergesi