Görevli Öğrenci Programı

Lisans ve önlisans öğrencilerini kapsayan ve yarı zamanlı çalışma olanağı sağlayan bu program, öğrencinin bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da üniversite içindeki çalışma ortamında iş deneyimi kazanması ve bazı harcamalarını karşılayacak bir gelir elde etmesi temeline dayanır. Öncelikle ihtiyacı olan öğrenciler için uygulanmakla birlikte olanaklar el verdiği ölçüde diğer öğrencileri de kapsar. Ancak, bu programdan sadece TC vatandaşı öğrenciler yararlanabilirler. Programa katılan öğrenciler, üniversitenin bilgisayar-televizyon-fotoğraf laboratuvar ve stüdyoları, kütüphane, arşiv, spor salonu, tanıtım, halkla ilişkiler gibi birimlerinde görev yaparlar. Eğitimlerini aksatmayacak şekilde çalışan öğrenciye mali desteğin yanı sıra ücretsiz yemek kartı da temin edilir.
 

Görevli Öğrenci Programı kapsamında Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları için tıklayın.

Görevli Öğrenci Başvuru Formu için tıklayın.

 

Görevli Öğrenci Programı ve Engelsiz Birim Sorumlusu Sema Bozkır

santralistanbul Kampüsü, ÇSM, Z-110